Skip to main content
Log in

A clay-clay vintage model approach for sectors of industry in Netherlands

 • Published:
De Economist Aims and scope Submit manuscript

Summary

To confirm on a more disaggregated level earlier macro-economic studies in the field, an attempt is made in this paper to find out whether a vintage model of the clay-clay type also provides a framework for a plausible explanation of long-run sectoral developments of production capacity, labour requirements and employment. Nine sectors are considered, comprising the total enterprises sector. For this total enterprises sector an (amended) clay-clay vintage model is also (re-)estimated. The results indicate that in the process of adjustments, real labour costs are the strategic variable, though capacity utilization is also recognized as a factor affecting employment directly and indirectly. Projections of employment with the macro vintage model are satisfactory. Specifically, they are more satisfactory than the extrapolations for either manufacturing or non-manufacturing taken separately, and the macro projections compete fairly well with those based on an overall aggregation of employment projections over all nine sectors considered.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Similar content being viewed by others

References

 1. Allen, R. G. D.,Macro Economic Theory, A Mathematical Treatment, London, 1973, pp. 281–303.

 2. Ardenne, C. H. van,Het bouwjaarmodel van Den Hartog en Tjan en zijn gevoeligheid, Research Memorandum, Nr.22, State University of Groningen, Groningen, 1976.

  Google Scholar 

 3. Centraal Bureau voor de Statistiek, ‘Nationaal vermogen,’Statistische en econometrische onderzoekingen, 1960, no. 3, Zeist.

 4. Centraal Planbureau,Een macro model voor de Nederlandse economie op middellange termijn (Vintaf-II), Central Planning Bureau, Occasional Paper no. 12, The Hague, 1977.

 5. Driehuis, W.,An Analysis of the Impact of Demand and Cost Factors on Employment in the Netherlands, Research Memorandum no. 7604, University of Amsterdam, Amsterdam, 1976.

  Google Scholar 

 6. Driehuis, W.,Capital-Labour Substitution and Other Potential Determinants of Structural Employment and Unemployment, Research Memorandum no. 7708, University of Amsterdam, Amsterdam, 1977.

  Google Scholar 

 7. Furth, D., A. Heertje and R. J. van der Veen, ‘Matiging, structurele werkloosheid en technische ontwikkeling (Moderation, structural unemployment and technological development),’Economisch-Statistische Berichten, LXII (1977), pp. 128–130.

  Google Scholar 

 8. Galan, C. de, ‘De werkgelegenheidsnota,’Economisch-Statistische Berichten, LX (1975), pp. 240–243.

  Google Scholar 

 9. Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal, Zitting 1975–1976 (12821, no. 10),Werkgelegenheidssituatie; Kwartaaloverzicht per 31 maart 1976, 's-Gravenhage, 1976.

 10. Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal, Zitting 1976–1977 (12821, no. 12),Werkgelegenheidssituatie; Kwartaaloverzicht per 30 September 1976, 's-Gravenhage, 1977.

 11. Hartog, H. den, and H. S. Tjan,Investeringen, Ionen, prijzen en arbeidsplaatsen, Central Planning Bureau, Occasional Paper no. 8 (2/1974), The Hague, 1974.

 12. Hartog, H. den, and H. S.Tjan, ‘Het C.P.B. en de ontwikkeling van de werkgelegenheid: commentaar,’Economisch-Statistische Berichten, LX (1975), pp. 484–489.

  Google Scholar 

 13. Hartog, H. den, and H. S. Tjan, ‘Investments, Wages, Prices and Demand for Labour,’ (A ClayClay Vintage Model for the Netherlands),De Economist, CXXIV (1976), pp. 32–55.

  Google Scholar 

 14. Hartog, H. den, Th. C. M. J. van de Klundert, and H. S. Tjan, ‘De structurele ontwikkeling van de werkgelegenheid in macro-economisch perspectief,’ inWerkloosheid, Preadviezen van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, The Hague, 1975.

  Google Scholar 

 15. Johansen, L., ‘Substitution Versus Fixed Production Coefficients in the Theory of Economic Growth: A Synthesis,’Econometrica, XXVII (1959), pp. 157–176.

  Google Scholar 

 16. Klerk, R. A. de, H. B. M. van der Laan, and K. B. T. Thio, ‘Het C.P.B. en de ontwikkeling van de werkgelegenheid,’Economisch-Statistische Berichten, LX (1975), pp. 480–484.

  Google Scholar 

 17. Klerk, R. A. de, H. B. M. van der Laan, and K. B. T. Thio, ‘Unemployment in the Netherlands: A Criticism of the Den Hartog-Tjan Vintage Model,’Cambridge Journal of Economics, I (1977), pp. 291–306.

  Google Scholar 

 18. Kuipers, S. K. and H. F. Bosch, ’An Alternative Estimation Procedure of a Clay-Clay Type of Vintage Model: the Case of the Netherlands, 1959-1973,’De Economist, CXXIV (1976), pp. 5682.

  Google Scholar 

 19. Muysken, J. and C. H. van Ardenne, ‘Den Hartog and Tjan's Vintage Model as a Tool for the Determination of Structural Employment: Some Critical Remarks,’De Economist, CXXIV (1976), pp. 83–102.

  Google Scholar 

 20. Nerlove, M., ‘Distributed Lags and Demand Analysis,’ USDA,Agriculture Handbook, no.141, Washington, 1958.

  Google Scholar 

 21. Phelps, S., ‘Substitution, Fixed Proportions, Growth and Distribution,’International Economic Review, IV (1963), pp. 265–288.

  Google Scholar 

 22. Redfurn, Ph., ‘Net Investment in Fixed Assets in the United Kingdom 1938–1953,’Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 118 (1955), part 2.

 23. Ridder, P. B. de,Een jaargangenmodel met vaste technische coëfficiënten en in kapitaal geïncorporeerde arbeidsbesparende technische vooruitgang, C.P.B., Occasional Paper nr. 14, The Hague, 1977.

  Google Scholar 

 24. Sandec, J.,A Putty-Clay Model for the Netherlands, Paper for the European meeting of the Econometric Society, Helsinki, August 1976.

 25. Schaik, A. B. T. M. van, ‘Is er een direct verband tussen economische veroudering en bezettingsgraadverliezen?,’Economisch-Statistische Berichten, LXI (1976), pp. 1123–1127.

  Google Scholar 

 26. Solow, R. M., ‘ ‘Substitution and Fixed Proportions in the Theory of Capital,’Review of Economic Studies, XXIX (1962), pp. 207–218.

  Google Scholar 

 27. Solow, R. M., J. Tobin, C. C. von Weiszäcker, and M. Yaari, ‘Neo-classical Growth with Fixed Factor Proportions,’Review of Economic Studies, XXXII (1966), pp. 79–115.

  Google Scholar 

 28. Verdoorn, P. J.,Welke zijn de achtergronden en vooruitzichten van de economische integratie in Europa en welke gevolgen zou deze integratie hebben met name voor de welvaart in Nederland?, Preadviezen van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, The Hague, 1952 (C.P.B. reprint no. 22).

 29. Verdoorn, P. J., ‘Complementary and Long Range Projections,’Econometrica, XXIV (1956), pp. 429–450 (C.P.B. reprint no. 50).

  Google Scholar 

 30. Zeilmaker, J. U. and B. A. van Hamel,Onderzoek naar het verloop van de kapitaalgoederenvoorraad na de oorlog, Central Planning Bureau, 1964, (Internal research memorandum).

 31. Zwan, A. van der, ‘Dalend rendement op geïnvesteerd vermogen; conflicterende visies op een omstreden verschijnsel,’Economisch-Statistische Berichten, LX (1975), pp. 656–660, pp. 680–685.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

den Hartog, H., Tjan, H.S. A clay-clay vintage model approach for sectors of industry in Netherlands. De Economist 128, 129–188 (1980). https://doi.org/10.1007/BF01717799

Download citation

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF01717799

Keywords

Navigation