Journal of Gambling Studies

, Volume 6, Issue 3, pp 223–240 | Cite as

Gambling in the Netherlands: Developments, participation, and compulsive gambling

 • Piet Hermkens
 • Ineke Kok
Articles

Abstract

An inventory was made of the developments in what the gambling market had to offer and the extent of public participation in games of chance in The Netherlands for the period 1945–1988. Both these aspects show a sharp rise in the post-war years, but the more negative effects of gambling are also becoming clearer. Since the beginning of the 1980's, assistance organizations have received increasing requests for help and advice on gambling problems. Roughly half of those seeking help are younger than 25 years, presenting the compulsive use of slot-machines as their main problem.

Keywords

Gambling Problem Public Participation Sharp Rise Compulsive Gambling Assistance Organization 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Becker, H.A., Hermkens, P.L.J. & Mutsaers, H.P.M. (1987).Deelname aan kansspelen, waardering voor kansspelen. Utrecht: Vakgroep Planning en Beleid, Rijksuniversiteit Utrecht.Google Scholar
 2. Grevenstuk, J.N. & Visser, W. (1982). Casino's in Nederland.Economisch Statistische Berichten, 22, 1358–1361.Google Scholar
 3. Hermkens, P.L.J., Becker, H.A., Kok, K.M. & Mutsaers, H.P.M. (1988).Kansspelen als Riskante Gewoonte; Probleemaspecten van gokken in Nederland verkend. Utrecht: Vakgroep Planning en Beleid, Rijksuniversiteit Utrecht.Google Scholar
 4. Kamerstuk II, zitting 1971–1972-11549, Memorie van Toelichting.Google Scholar
 5. Kamerstuk II, zitting 1980–1981-16481, Memorie van Toelichting.Google Scholar
 6. Nationale Stichting Casinospelen (1988).Jaarverslag 1987. Hoofddorp: Author.Google Scholar
 7. NBLC/FZA (Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum) (1986),Gids voor de Alcohol en Drugszorg. 's-Gravenhage: NBLC/FZA.Google Scholar
 8. Nederlandse Staasloterij (1988). Personal Communication.Google Scholar
 9. Raad voor de Casinospelen (1986).Jaarverslag 1986. 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij.Google Scholar
 10. Raad voor de Casinospelen (1988).Kansspelbeleid: Normeren en Tolereren. 's-Gravenhage: Author.Google Scholar
 11. Raat, H. (1987).Alkoholproblematiek en hulpverlening. Proefschrift. Amsterdam: VU-uitgeverij.Google Scholar
 12. Rozijn, L. & Weeda, J.H. (1982). De Nederlandse Staatsloterij.Economisch Statistische Berichten, 22, 1352–1355.Google Scholar
 13. Speelautomatenbesluit (1986).Staatsblad, 589.Google Scholar
 14. Stichting Centraal Fonds Draf-en Rensport (1988). Personal Communication.Google Scholar
 15. Stichting de Nationale Sporttotalisator (1988).Jaarverslag 1987. 's-Gravenhage: Author.Google Scholar
 16. SUFA (Stichting Uitvoeringsorgaan Financiële Akties) (1987).Jaarverslag 1987. Rotterdam: Author.Google Scholar
 17. Wander, H. (1982). Bingo van onschuldig volksvermaak naar keihard miljoenenbedrijf.Algemeen Politieblad, 13, 287–290.Google Scholar
 18. Zondag, A. (1982). Speelautomaten in Nederland.Economisch Statistische Berichten, 22, 1371–1375.Google Scholar

Copyright information

© Human Sciences Press 1990

Authors and Affiliations

 • Piet Hermkens
  • 1
 • Ineke Kok
  • 1
 1. 1.Department of Planning, Organization and Policy Studies, Faculty of Social SciencesUniversity of UtrechtUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations