Metal Science and Heat Treatment

, Volume 26, Issue 3, pp 193–196 | Cite as

State and prospects for using diffusion layers with high wear resistance

 • I. Burakovski
 • Ya. Senatorski
 • Ya. Tatsikovski
Chemicothermal Treatment
 • 18 Downloads

Keywords

Wear Resistance Diffusion Layer High Wear Resistance 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  T. Burakowski and E. Szpunar, Harterei-Technische Mitteilungen,35, No. 2, 45–52 (1980).Google Scholar
 2. 2.
  T. Burakowski, "Rozwójstan obecny i perpektywy azotowania i procesów pochodnych," in: Narada Monotematyczna IMP Ŕzeszów, 5–23 (1980).Google Scholar
 3. 3.
  J. Zýsk, "Obróbka-cieplono-chemiczna" MOC, No. 45, 32–40 (1980).Google Scholar
 4. 4.
  T. Sobusaki, "Obróbka cieplana w atmosferach regulowanych," MOC, No. 45, 28–32 (1980).Google Scholar
 5. 5.
  Z. Kolozswary, "The study of surface fatigue in sliding wear," Wear, No. 2, 6 (1973).Google Scholar
 6. 6.
  J. Zýsk, "Morfologia i wlasnósci warstw azotowanych typu ε na stalach," MOC, No. 4, 2–15 (1977).Google Scholar
 7. 7.
  NITREG-1, Regulowane zaotowania gazowe, Prospekt IMP.Google Scholar
 8. 8.
  W. Liliental and J. Tacikowski, "Effect of microstructure of the boronized layer on its tribological properties," 18th Int. Conf. on Heat Treatment of Materials, Detroit (1980).Google Scholar
 9. 9.
  I. Salkowski and J. T. Tacikowski, "Budowa i wlasnósci warstw tytanowanych wytsarzanych w proszkach," MOC, No. 7, 9–16 (1974).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1984

Authors and Affiliations

 • I. Burakovski
 • Ya. Senatorski
 • Ya. Tatsikovski

There are no affiliations available

Personalised recommendations