Advertisement

Über die Rohfaserbestimmung. IV

 • Viljo P. Hirsjärvi
Originalabhandlungen
 • 19 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. 1.
  Arbejdsmetoder for Kemiske Undersøgelser af maelk og meijeriprodukter, foder- stoffer samt gødningsstoffer og grundforbedringsmidler, S. 36. København 1941.Google Scholar
 2. 2.
  Bidwell, G. L., andG. P. Walton: J. Assoc. off. agric. Chemists2, 32 (1917).Google Scholar
 3. 3.
  Hende, A. V., A. de Buck u.A. Landus: Meded. Landbouwhogeschool Gent13, 193 (1948).Google Scholar
 4. 4.
  Hirsjärvi, V. P.: diese Z.147, 81 (1955).Google Scholar
 5. 5.
  Hirsjärvi, V. P., u.L. Andersen: diese Z.141, 348 (1954).Google Scholar
 6. 6.
  Hirsjärvi, V. P., u.L. Andersen: diese Z.136, 177 (1952); Suomen Kemistilehti A25, 104 (1952).Google Scholar
 7. 7.
  Hüni, K.: Landwirtsch. Jb.65, 726 (1951).Google Scholar
 8. 8.
  : Kungl. Lantbruksstyrelsens kungörelse6, 41 (1950).Google Scholar
 9. 9.
  Lepper, W.: Landwirtsch. Versuchsstat.117, 125 (1953); vgl. diese Z.101, 456 (1935).Google Scholar
 10. 10.
  Lutenberg, C., u.E. Mirer: Z. Unters. Lebensmittel69, 331 (1935); vgl. diese Z.105, 142 (1936).Google Scholar
 11. 11.
  Mach, F., u.W. Lepper: Landwirtsch. Versuchsstat.104, 313 (1926).Google Scholar
 12. 12.
  Puranen, U. H., u.E. S. Tomula: Acta chem. fenn.3, 85 (1930); vgl. diese Z.88, 64 (1932).Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag 1955

Authors and Affiliations

 • Viljo P. Hirsjärvi
  • 1
 1. 1.staatlichen agrikulturchemischen LaboratoriumHelsinkiFinnland

Personalised recommendations