Linguistics and Philosophy

, Volume 8, Issue 2, pp 237–261 | Cite as

Once upon a tense

 • H. J. Verkuyl
 • J. A. Le Loux-Schuringa
Article

Keywords

Artificial Intelligence Computational Linguistic 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Bibliography

 1. Benthem, J. van: 1977, `Tense logic and Standard logic', in L. Aqvist and F. Guenthner (eds.),Tense Logic, Leuven.Google Scholar
 2. Ejerhed, E. L: 1981, ‘Tense as a source of intensional ambiguity’, in F. Heny (ed.),Ambiguities in intensional contexts, Dordrecht, 231–252.Google Scholar
 3. Janssen, Th. A. J. M.: 1983, ‘Het temporele systeem van bet Nederlands: drie tijden en twee tijdscomposities’,Glot 6, 45–104.Google Scholar
 4. Jong, F. M. G. de and H. J. Verkuyl: 1982, ‘Opacity and tense’,Proceedings of the sixth Scandinavian conference of linguistics, 177–190.Google Scholar
 5. Kollewijn, R. A.: 1892, ‘Het systeem van de tijden der werkwoorden’,Taal en letteren 2, 141–147.Google Scholar
 6. Needham, P.: 1975, ‘Temporal perspective’,Filosofiska Studier 25, Uppsala.Google Scholar
 7. Oversteegen, E.: 1980,Tijd aan banden, doctoraalscriptie R. U. Utrecht.Google Scholar
 8. Oversteegen, E. and H. J. Verkuyl: 1985,De temporele structuur van zinnen in het Nederlands: twee tijdsbanden. To appear in Glot8.Google Scholar
 9. Paardekooper, P. C.: 1957, ‘deDe tijd als spraakkunstgroep in het A.B.N.’,De Nieuwe Taalgids 50, 38–45.Google Scholar
 10. Prior, A. N.: 1967,Past, present and future, Oxford.Google Scholar
 11. Reichenbach, H.: 1947,Elements of symbolic logic, New York.Google Scholar
 12. Rigter, G. H.: 1982,Five studies on tense in English, Dissertatie R. U. Leiden.Google Scholar
 13. Taylor, B.: 1977, ‘Tense and continuity’,Linguistics and Philosophy 1, 199–220.Google Scholar
 14. Vet, C.: 1980,Temps, Aspects et Adverbes de Temps en Français Contemporain, Genève.Google Scholar
 15. Vet, C.: 1981, ‘Some arguments against the division of time into past, present and future’,Antwerp papers in linguistics,23.Google Scholar
 16. Vet, C.: 1982, ‘Semantische verschillen tussen de v.t.t., de passé composé en de present perfect’, inTabu, bulletin voor Nederlandse taalkunde12, 23–35.Google Scholar
 17. Winkel, L. A. Te: 1866, ‘Over de wijzen en tijden der werkwoorden’,De Taalgids,6, 6–75.Google Scholar

Copyright information

© D. Reidel Publishing Company 1985

Authors and Affiliations

 • H. J. Verkuyl
  • 1
 • J. A. Le Loux-Schuringa
  • 1
 1. 1.Instituut De VooysRijksuniversiteit UtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations