Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 5, pp 32–36 | Cite as

Het VGCt najaarscongres: Work in progress

  • Jorn HövelsEmail author
artikel
  • 3 Downloads
Op 27, 28 en 29 november vindt in Veldhoven het VGCt-najaarscongres Work in progress plaats, met als hoofdthema Transities in behandeling. Het congres gaat over de gevolgen van veranderingen in de ggz voor de klinische praktijk. We spraken met de vier hoofdsprekers Thomas Ehring, Jon Arcelus, Marcus Huibers en Thérèse van Amelsvoort.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations