Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 5, pp 38–41 | Cite as

Wat kan de ggz leren van de luchtvaart?

  • Diederik de RooyEmail author
opinie
  • 5 Downloads

Psychiater Diederik de Rooy pleit ervoor dat de ethiek een grotere rol gaat spelen in ons denken over veiligheid. Er komt hulp uit onverwachte hoek: de in de luchtvaart ontwikkelde Just Culture-filosofie.

Veiligheid speelt een steeds belangrijkere rol in ons vakgebied, en dat is een goede zaak. Niet alleen kijkt de samenleving kritischer naar de manier waarop de ggz omgaat met mensen die een gevaar vormen voor anderen, ook in de dagelijkse patiëntenzorg speelt veiligheid een grote rol. Voor zaken als het voorschrijven van medicatie of het separeren van patiënten gelden steeds meer veiligheidsvoorschriften. Dat voorschriften en regelgeving werkelijk tot meer veiligheid zouden leiden, is echter wat mij betreft geen uitgemaakte zaak. Ik pleit ervoor dat de ethiek een grotere rol gaat spelen in ons denken over veiligheid. Hierbij biedt de in de luchtvaart ontwikkelde Just Culture-filosofie een goed richtsnoer.

Ontslag door vliegangst

Onlangs diende voor de Engelse rechter een...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations