Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 2, pp 8–13 | Cite as

Marc Verbraak: ‘Beroepseed geeft gz-psycholoog een scherper profiel’

  • Erik Hardeman
In gesprek met
  • 21 Downloads

Samenvatting

Op 17 januari had Utrecht de primeur. Voor het eerst in Nederland legden afgestudeerde gz-psychologen daar een eed af, waarin zij beloofden hun beroep op een integere manier te zullen uitoefenen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Erik Hardeman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations