Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 1, pp 3–3 | Cite as

‘Dat doet ze anders nooit’

  • Willemijn Scholten
redactioneel

Samenvatting

Kan ik mijn werk wel goed doen als ik zelf niet goed in mijn vel zit? Dat vraag ik mij de laatste tijd nogal eens af. Vooral in het contact met patiënten houdt dat me bezig. En het antwoord: ja en nee. Ja, omdat ik een groot deel van de tijd geen last heb van de nare gevoelens en gewoon functioneer zoals altijd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Willemijn Scholten
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations