Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 1, pp 35–36 | Cite as

De twaalf geboden van klinisch psycholoog Jordan Peterson

  • Jan Derksen
opinie

Samenvatting

Dr. Jordan B. Peterson (1962), klinisch psycholoog, psychotherapeut, cultuurcriticus en hoogleraar Psychologie aan de Universiteit van Toronto, was onlangs uitgenodigd om te spreken aan de Universiteit van Amsterdam en dat leidde tot de nodige beroering.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Jan Derksen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations