Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 1, pp 22–23 | Cite as

Nieuwtjes en wetenswaardigheden

  • Bohn Stafleu van Loghum
gesignaleerd

Samenvatting

In dit boek beschrijven Nuyts en Sels hun fascinatie voor de onderlinge relaties tussen mensen, voor hoe relaties ontstaan en hoe ze zich ontwikkelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations