Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 1, pp 30–34 | Cite as

Neem eenzaamheid op in de DSM-5

 • Jan Van Der Ploeg
opinie

Samenvatting

Eenzaamheid onder kinderen en jongeren is een ernstig onderschat en onderbelicht probleem. Zo krijgt eenzaamheid onder ouderen veel meer aandacht, terwijl de negatieve gevolgen voor jeugdigen nog groter kunnen zijn. Eenzaamheid kan jeugdigen namelijk ernstig schaden in hun ontwikkeling.Emeritus hoogleraar Jan van der Ploeg, auteur van Eenzaamheid bij jeugdigen, pleit ervoor om eenzaamheid op te nemen in de DSM-5.

Referenties

 1. 1.
  Boomsma, D.I., Willemsen, G., Dolan, C.V., Hawkley, L.C. & Cacioppo, J.T. (2005). Genetic and Environmental Contributions to Loneliness in Adults. Behavior Genetics, 35, 745-752.Google Scholar
 2. 2.
  Cacioppo, J.T., Cacioppo, S. & Boomsma, D.I. (2014). Evolutionary mechanisms for loneliness. Cognition and Emotion, 28, 3-21.Google Scholar
 3. 3.
  Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Eenzaamheid in Nederland. J. van Beuningen & S. de Wit. Den Haag: CBS.Google Scholar
 4. 4.
  Doane, L.D. & Adam, E.K. (2010). Loneliness and cortisol: Momentory, day-to-day, trait associations. Psychoneuroendocrinology, 35, 430-441.Google Scholar
 5. 5.
  Ebesutani, C., e.a. (2015). The role of loneliness in the relationship between anxiety and depression in clinical and school-based youth. Psychology in the Schools, 52, 223-233.Google Scholar
 6. 6.
  EenVandaag (2014). Eenzaamheid onder jongeren. Hilversum: IV JongerenpanelGoogle Scholar
 7. 7.
  Hawkley, L.C. & Cacioppo, J.T. (2010). Loneliness matters. American Journal of Behavioral Medicine, 40, 218-227.Google Scholar
 8. 8.
  Heinrich, L.M. & Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: A literature review. Clinical Psychology Review, 26, 695-718.Google Scholar
 9. 9.
  Lasgaard, M., Goossens, L., Bramsen, R.H., Trillingsgard, T. & Elklit, A. (2011). Different sources of loneliness are associated with different forms of psychopathology in adolescence. Journal of Research in Personality, 45, 233-237.Google Scholar
 10. 10.
  Maes, M. (2016) Loneliness in Adolescence. Leuven: Dissertatie Katholieke Univsersiteit.Google Scholar
 11. 11.
  Martens, W.H.J. & Palermo, G.B. (2005). Loneliness and Associated Violent Antisocial Behavior. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 49, 298-307.Google Scholar
 12. 12.
  Matthes, T., Danese, A., Wertz, J., & Moffitt, T.E. (2016). Social isolation, loneliness and depression in young adulthood: a behavioural genetic analysis. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 51, 339-348.Google Scholar
 13. 13.
  McGuire, S. & Clifford, J. (2000). Genetic and environmental contributions to loneliness in children. Psychological Science, 11, 487-491.Google Scholar
 14. 14.
  Meynen., G. & Ralston, A. (2011). Zeven visies op een psychiatrische stoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie, 53, 895-903.Google Scholar
 15. 15.
  Office for National Statistics UK (ONS) (2018). Therapy Today, 29, Issue 5.Google Scholar
 16. 16.
  Perlman, D. & Peplau, L.A. (1982). Loneliness. New York: John Wiley & Sons.Google Scholar
 17. 17.
  Ploeg, J.D. van der (2015). Kijk op de Nederlandse jeugd. Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Jan Van Der Ploeg
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations