Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

De veelbelovende toepassing van IBSR

 • 112 Accesses

Samenvatting

Vorig jaar verscheen ‘Inquiry-Based Stress Reduction in de praktijk. The Work van Byron Katie in psychotherapie’. In het boek wordt beschreven hoe IBSR kan worden toegepast in de behandelpraktijk. Met de toepassing van IBSR zouden cognities van patiënten ‘sneller en meer doorleefd’ veranderd kunnen worden dan met de gebruikelijke uitdaagtechnieken van CGT.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Literatuur

 1. 1.

  Mitchell, S. & Katie, B. (2010). Vier vragen die je leven veranderen. Amsterdam: Forum

 2. 2.

  Mitchell, S. & Katie, B. (2005). Ik heb je liefde nodig, is dat waar? Amsterdam: Forum

 3. 3.

  Mitchell, S. & Katie, B. (2008). Gedachten die je vrijheid zullen geven. Amsterdam: Forum

 4. 4, 5.

  Bögels, S.M. & Oppen van, P. (2015). Cognitieve Therapie: theorie en praktijk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

 5. 6.

  Keijsers, G.P.J. e.a. (2011). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 1 en 2. Amsterdam: Boom

 6. 7.

  Braet, C. & Bögels, S. (2014). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Amsterdam: Boom

 7. 8.

  Emmelkamp, P. & Hoogduin, K. (2013). Van mislukking naar succes. Amsterdam: Boom

 8. 9.

  Bosch, L.M.C van den, Meijer, S. & Backer, H. (2007). Handboek dialectische gedragstherapie, de klinische praktijk. Amsterdam: Harcourt Assessment bv.

 9. 10.

  Linehan, M.M. (2008). Dialectische gedragstherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis, theorie en behandeling. Amsterdam: Pearson.

 10. 11.

  Hayes, C.S. & Smith, S. (2005). Uit je hoofd, in het leven. Amsterdam: uitgeverij nNieuwezijds.

 11. 12.

  Mitchell, B.K. & Wilhelm, H. (2010). Tijger-tijger, is het waar? Vier vragen die je weer laten lachen. Enschede: Palaysia Productions.

 12. 13.

  Nye, F. (2011). The Work of Byron Katie: the effect of applying principles of inquiry on the reduction of perceived stress (unpublished dissertation). Palo Alto, CA: Institute of Transpersonal Psychology. https://j.mp/diss-inquiry. Geraadpleegd op 3 januari 2016

 13. 14.

  Van Rhijn & Schok (2014). The effectiveness of Inquiry-based Stress Reduction on irrationality, disfunctional attitudes en maladeptive schema’s. Posterpresentatie op het jaarlijkse congres van de European Association for Behavior and Cognitive Therapy.

 14. 15.

  Oostra, M. & Seriese, M. (2015). The efficacy of Inquiry Based Stress Reduction (IBSR) for depression, a clinical trail. https://clinicaltrials.gov/show/NCT02542618. Geraadpleegd op 3 januari 2016.

 15. 16.

  Van Rhijn, MO. & Leuning, E.M. (2016). Inquiry-Based Stress Reduction in de praktijk. The Work van Byron Katie in psychotherapie. Amsterdam: Hogrefe uitgevers.

Download references

Author information

Correspondence to Esther Leuning.

Additional information

MarieOdiel van Rhijn

MarieOdiel van Rhijn is psycholoog, psychotherapeut, supervisor van de VGCt en certified facilitator van The Work. Zij besteedde de afgelopen vijftien jaar aan het integreren van IBSR en CGT. Ze heeft ongeveer vijfhonderd Nederlandse psychologen opgeleid in de IBSR-methode, zorgprofessionals die deze methode tegenwoordig toepassen in verschillende hulpverleningsinstellingen en coaching. (IBSR-therapeuten: www.ictel.org)

Esther Leuning

Esther Leuning werkt bij Karakter, Universitair centrum voor kinder en jeugd psychiatrie (Nijmegen); als gzpsycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt en supervisor VGCt i.o, dialectisch gedragstherapeut, EMDR practitioner, EMDR supervisor i.o en Mindfulnesstrainer i.o.. Ze heeft ook een eigen praktijk (het Veerhuis), verzorgt nascholingen in de IBSR methode en geeft supervisie VGCT, op basis van de IBSR methode.

Info: www.praktijkhetveerhuis.nl, e.leuning@karakter.com.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Leuning, E., Van Rhijn, M. De veelbelovende toepassing van IBSR. GZ - Psychologie 9, 24–28 (2017). https://doi.org/10.1007/s41480-017-0039-7

Download citation