Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 8, Issue 3, pp 27–27 | Cite as

1400 aanhangers van de sociale psychologie

  • J.J.L. Derksen
Column
  • 78 Downloads

Samenvatting

Over de populariteit van de sociale psychologie hebben we ons de afgelopen jaren terecht zorgen gemaakt, maar toen de 83-jarige sociaal psycholoog Philip Zimbardo op 1 april in de Nijmeegse Vereniging een lezing gaf leek daar ineens geen enkele reden meer voor te zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • J.J.L. Derksen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations