Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 6, Issue 1, pp 23–25 | Cite as

Neuropsychoanalyse combineert psychoanalyse met neurobiologie

Dr. Jaak Panksepp, grondlegger van de neuropsychoanalyse
  • Jorn Hövels
Interview
  • 32 Downloads

Samenvatting

De Amerikaanse psycholoog en neurowetenschapper Jaak Panksepp (1943) is een van de grondleggers van de neuropsychoanalyse, een onderzoeksdiscipline die een brug slaat tussen de neurowetenschappen en de psychoanalyse. Onlangs sprak Panksepp daarover in De Rode Hoed, op het congres How about Neuropsychoanalysis? van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychoanalyse (NVNPSA). Congresorganisatoren en mede-oprichters van de NVNPSA Marcel Schmeets en Ariëtte van Reekum interviewden de vakpionier.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • Jorn Hövels
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations