Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 6, pp 52–53 | Cite as

Handvatten voor herkenning en benadering

Mensen met een licht verstandelijke beperking en schuldenproblematiek

 • Marleen Kruithof
 • Rosine van Dam
 • Roeland van Geuns
armoedebestrijding
 • 9 Downloads

Samenvatting

De aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) met schuldenproblematiek groeit. Het is een kwetsbare groep, die vaak wordt overvraagd en die - onder andere door de verstandelijke beperking - een groter risico heeft om in schulden te komen. Professionals dienen zich bewust te zijn van hun mogelijkheden en beperkingen, om zo beter maatwerk te bieden.

Noten

 1. 1.
  Vrij, P. & Kaal, H. (2015). Licht verstandelijke beperking in detentie. Een handreiking voor medewerkersvan DJI in de omgang met gedetineerden met een LVB. Leiden: Hogeschool Leiden.Google Scholar
 2. 2.
  MEE (2014). Zag je het maar: een licht verstandelijke beperking is vaak niet zichtbaar, schulden wel!Utrecht: MEE Nederland.Google Scholar
 3. 3.
  De Borg (2013). Hoe herken ik mensen met een licht verstandelijke beperking. Utrecht: De Borg.Google Scholar
 4. 4.
  Vrij, P. & Kaal, H. (2015). Licht verstandelijke beperking in detentie. Een handreiking voor medewerkersvan DJI in de omgang met gedetineerden met een LVB. Leiden: Hogeschool Leiden.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Marleen Kruithof
  • 1
 • Rosine van Dam
  • 1
 • Roeland van Geuns
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations