Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 6, pp 62–63 | Cite as

Wat is een concreet resultaat?

De gevolgen voor gemeenten die resultaatgericht indiceren

 • Ingeborg Lunenburg
uitspraak onder de loep
 • 7 Downloads

Samenvatting

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed recent een richtinggevende uitspraak over de uitvoering van de Wmo 2015.1 De uitspraak gaat over huishoudelijke hulp en grijpt in op de werkwijze van gemeenten die op een resultaatgerichte manier indiceren. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak?

Noten

 1. 1.
  CRVB:2018:3241Google Scholar
 2. 2.
  TK 2013/14, 33 841, nr. 3, p. 149-150Google Scholar
 3. 3.
  Niet elke gemeente hanteert deze term, zo’n plan kan ook een andere naam hebbenGoogle Scholar
 4. 4.
  Wel kan de gemeente mandaat verlenen (art. 2.6.3 Wmo 2015), dat blijft buiten bespreking in deze columnGoogle Scholar
 5. 5.
  CRVB:2016:1491 en CRVB:2017:3633Google Scholar
 6. 6.
  CRVB:2018:819Google Scholar
 7. 7.
  CRVB:2016:1402 en CRVB:2016:1403Google Scholar
 8. 8.
  CRVB:2007:BC1097Google Scholar
 9. 9.
  De gemeente Nijkerk heeft hoger beroep ingesteld tegen RBGELD:2018:1557Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Ingeborg Lunenburg
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations