Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 6, pp 4–5 | Cite as

Actueel

  • Bohn Stafleu van Loghum
actueel
  • 10 Downloads

Samenvatting

Een gemeente kan mantelzorg niet verplicht stellen. Dat oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) onlangs in een zaak die ouders van een hulpbehoevende dochter hadden aangespannen. De ouders stelden dat zij individuele begeleiding leverden en dat zij dat niet vrijwillig deden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations