Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 6, pp 51–51 | Cite as

Wat weten we zelf eigenlijk?

  • János Betkó
wisselcolumn
  • 12 Downloads

Samenvatting

Vaak wordt opgemerkt dat het voor kwetsbare burgers, die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de overheid, zo ingewikkeld is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • János Betkó
    • 1
  1. 1.Beleidsadviseur Inkomen gemeente NijmegenNijmegenNederland

Personalised recommendations