Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 6, pp 20–22 | Cite as

De kunst van werkaanpassing

Duurzame integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 • Gemma Ruitenbeek
 • Brigitte van Lierop
 • Bruno Fermin
 • Saskia Andriessen
participatie
 • 4 Downloads

Samenvatting

Werkaanpassing is een voorwaarde voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om te kunnen participeren. Dat besef is gemeengoed geworden. De kunst om passend werk effectief en duurzaam vrij te spelen voor deze mensen, is minder wijdverspreid. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht, SBCM en de FransNijhuisFoundation.

Noten:

 1. 1.
  Sociaal en Cultureel Planbureau (2018). Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet.Google Scholar
 2. 2.
  Onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden voor de overheid om de banenafspraak te realiseren. Ape onderzoek & advies, 2018.Google Scholar
 3. 3.
 4. 4.
  Zijlstra, F., van Ruitenbeek, G., Mulders, H., & van Lierop, B. (2017). Designing Work for Inclusiveness. In: Shaping Inclusive Workplaces Through Social Dialogue (pp. 121-137). Springer, Cham.Google Scholar
 5. 5.
  B. van Lierop (2017). Handboek Functiecreatie, een werkgeversgerichte benadering om banen te creëren voor mensen met een beperkingGoogle Scholar
 6. 6.
 7. 7.
  Van Ruitenbeek, G.M.C., Mulder, M.J.G.P., Zijlstra, F.R.H., Nijhuis, F.J. N., & Mulders, H.P.G. (2013). Een alternatieve benadering voor herontwerp van werk. Ervaringen met de methode Inclusief Herontwerp Werkprocessen. Gedrag & Organisatie, 26, 104–122.Google Scholar
 8. 8.
  Mulders, H.P.G. & Zijlstra, F.R.H. (2009). Conference on Regulating for Decent Work. Innovative labour regulation in a turbulent world, Geneva, 8-10 June 2009.Google Scholar
 9. 9.
  Zijlstra, F.R.H., (2009). Taken voor laag-gekwalificeerden: op weg naar een parallelle arbeidsmarkt? In: Projectgroep SMBA (Eds). Innovatieve voorstellen voor Sociaal-Medische Beoordeling van Arbeidsvermogen. Uitgave: UWV, Amsterdam, p 177-191.Google Scholar
 10. 10.
  Van Ruitenbeek, G.M.C., Mulder, M.J.G.P., Zijlstra, F.R.H., Nijhuis, F.J. N., & Mulders, H.P.G. (2013). Een alternatieve benadering voor herontwerp van werk. Ervaringen met de methode Inclusief Herontwerp Werkprocessen. Gedrag & Organisatie, 26, 104–122Google Scholar
 11. 11.
  UWV (2018). Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak, Analyse op basis van het doelgroepregister en de polisadministratie.Google Scholar
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Gemma Ruitenbeek
  • 1
 • Brigitte van Lierop
  • 1
 • Bruno Fermin
  • 1
 • Saskia Andriessen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations