Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 6, pp 24–27 | Cite as

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

 • Bohn Stafleu van Loghum
armoedebestrijding
 • 26 Downloads

Samenvatting

In dit artikel beschrijven we het belang van het inzetten van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting bij de kanteling van de verzorgingsstaat. In het tweede deel komen drie afgestudeerde ervaringsdeskundigen aan het woord over hun werk en de rollen die ze vervullen.

Noten

 1. 1.
  Voor uitgebreide beschrijvingen van o.a. het leerplan en de samenwerking van ervaringsdeskundigen met bewoners en professionals, zie de website van EDASU www.edasu.nl.
 2. 2.
  Zie ook Sociaal Bestek 2018, nr 1. En zie ook www.edasu.nl.
 3. 3.
  Tonkens, Duyvendak, Sociale Vraagstukken.nl 13 september 2018.Google Scholar
 4. 4.
  Landelijk coördinatiepunt EDASU (2018), Leerplan ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, nog te verschijnen. Bij de benaming van de rollen is uitgegaan van de voorkeur van de ervaringsdeskundigen.Google Scholar
 5. 5.
  Landelijke evaluatie EDASU opleidingen, 2018, uitgevoerd in opdracht van het Landelijk coördinatiepunt EDASU door de Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool en Hogeschool Utrecht.Google Scholar
 6. 6.
  Dit stellen werkgevers die geïnterviewd zijn over het werken met ervaringsdeskundigen. In: Landelijk coördinatiepunt EDASU (2018), Tandemwerken. zie www.edasus.nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Bohn Stafleu van Loghum
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations