Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 6, pp 36–37 | Cite as

Hoe denken ouders over de kinderopvang?

  • Mark Geers
binnenhof van buitenuit
  • 9 Downloads

Samenvatting

Eind oktober stuurde staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het rapport ‘Kijk op kinderopvang’ naar de Tweede Kamer. In het onderzoek 1 staan de ouders centraal: Hoe denken zij over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van opvang? En hoe hangt dit samen met hun gebruik van kinderopvang, arbeidsparticipatie en kwaliteit van leven?

Noot

  1. 1.
    Uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel PlanbureauGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Mark Geers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations