Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 6, pp 28–29 | Cite as

Hoge leeftijd belangrijkste reden om niet te willen of kunnen werken

  • Willem Gielen
signalement van het cbs
  • 6 Downloads

Samenvatting

In 2017 hadden 4,3 miljoen Nederlanders van 15 tot 75 jaar geen betaald werk. Deze niet-werkzame bevolking bestaat met 3,2 miljoen voor het grootste deel uit mensen die aangaven niet te willen of te kunnen werken. Wat zijn de redenen hiervoor? Hoe is de ontwikkeling hierin? En hoe is deze groep regionaal verdeeld

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Willem Gielen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations