Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 6, pp 6–7 | Cite as

Onderzoek door SCP

Werkende armen en het gemeentelijk beleid

 • Stella Hoff
 • Lisa Putman
armoedebestrijding
 • 11 Downloads

Samenvatting

‘Wij kennen de werkende armen niet en de werkende armen kennen onze regelingen niet.’ Tot deze conclusie komt een van de gemeentelijke beleidsmedewerkers die geïnterviewd zijn voor het onlangs verschenen rapport ‘Als werk weinig opbrengt’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Bron:

 1. Vrooman, J.C., E. Josten, S. Hoff, L. Putman en J.M. Wildeboer Schut (2018). Als werk weinig opbrengt. Werkende armen in vijf Europese landen en twintig Nederlandse gemeenten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Stella Hoff
  • 1
 • Lisa Putman
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations