Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 6, pp 14–16 | Cite as

Wat kunnen gemeenten doen?

Hindernissen in de mantelzorgondersteuning

 • Alice de Boer
 • Inger Plaisier
 • Mirjam de Klerk
maatschappelijke ondersteuning
 • 10 Downloads

Samenvatting

Momenteel zijn in Nederland ongeveer 400.000 personen zwaar of overbelast door de hulp die zij geven aan hun zieke naasten. Goede ondersteuning zou een hoge belasting deels kunnen voorkomen. Wat zijn de hindernissen om ondersteuning te krijgen en wat kunnen gemeenten doen om mantelzorgers beter te helpen?

Literatuur

 1. 1.
  Berg, Esther, van de, Informele ondersteuning (2018). In: Van der Ham, Lia, Maaike den Draak, Wouter Mensink, Peggy Schyns en Esther van de Berg. De Wmo in de praktijk 2015; de lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (p. 141-175). Den Haag: SCP.Google Scholar
 2. 2.
  Feijten, Peteke, Roelof Schellingerhout, Mirjam de Klerk, Anja Steenbekkers, Peggy Schyns, Frieke Vonk, Anna Maria Marangos, Alice de Boer en Liesbeth Heering (2017), Zicht op de Wmo 2015. Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Den Haag: SCP.Google Scholar
 3. 3.
  Klerk, Mirjam de, Alice de Boer, Inger Plaisier, Peggy Schyns en Sjoerd Kooiker (2015). Informele hulp: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014. Den Haag: SCP.Google Scholar
 4. 4.
  Klerk, Mirjam de, Alice de Boer, Inger Plaisier en Peggy Schyns (2017). Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016. Den Haag: SCP.Google Scholar
 5. 5.
  Kromhout, Mariska, Peteke Feijten, Frieke Vonk, Mirjam de Klerk, Anna Maria Marangos, Wouter Mensink, Maaike den Draak, Alice de Boer m.m.v. Jurjen Iedema (2014). De Wmo in beweging. Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012. Den Haag: SCP.Google Scholar
 6. 6.
  Kromhout, Mariska. Nora. Kornalijnslijper en Mirjam de Klerk (red.) (2018). Veranderende zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking; Landelijke evaluatie van de Hervorming van de Langdurige Zorg. Den Haag: SCP.Google Scholar
 7. 7.
  Suanet, Bianca, Marieke van Wieringen, Alice de Boer, Bianca Beersma en Olivier Taverne (2018). Wie zorgt er voor degenen die zorgen? Naar betere mantelzorgondersteuning. Adam: ISR/VU.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Alice de Boer
  • 1
 • Inger Plaisier
  • 1
 • Mirjam de Klerk
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations