Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 6, pp 17–19 | Cite as

Echt luisteren om na te gaan wat nodig is

Gemeente Stichtse Vecht: ’Ga in gesprek met mantelzorgers!’

  • Yvette Bommeljé
maatschappelijke ondersteuning
  • 8 Downloads

Samenvatting

Hindernissen voor mantelzorg? De gemeente Stichtse Vecht pakt ze aan, samen met mantelzorgers en de eigen medewerkers die mantelzorger zijn. In een rondetafelgesprek vertellen drie betrokkenen over hun manier van werken: wethouder Hetty Veneklaas, gemeentesecretaris Annette van Hussel en beleidsadviseur Hans Slaats.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Yvette Bommeljé
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations