Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 3, pp 34–36 | Cite as

De gemaakte keuzes

Het Nijmeegse experiment met de Participatiewet

 • János Betkó
Thema ont-bureaucratisering

Samenvatting

Een aantal gemeenten in Nederland heeft toestemming gekregen om te experimenteren met de Participatiewet. Zo ook Nijmegen. Voorjaar 2015 bleek de gemeenteraad welwillend te staan tegenover een proef met een ‘basisinkomen voor bijstandsgerechtigden’. Over de term basisinkomen bestond discussie, en de plannen werden van rijkswege ingeperkt. Maar inmiddels loopt het.

Noten

 1. 1.
  De Correspondent, en later in het boek “Gratis geld voor iedereen” (2014).Google Scholar
 2. 2.
  Bijvoorbeeld een kleine groep daklozen in Londen, en vrouwen in het noorden van Oeganda.Google Scholar
 3. 3.
  https://nijmegen.groenlinks.nl, “Basisinkomen: positief, goedkoop en makkelijker”, 10 januari 2015.
 4. 4.
  Participatiewet, artikel 83, lid 1.Google Scholar
 5. 5.
  Zoals een proef waarbij mensen meer mochten bijverdienen naast de uitkering, maar de bijstandsuitkering werd verlaagd.Google Scholar
 6. 6.
  Sociaal Bestek, Experimenteren geïnspireerd op het basisinkomen, februari / maart 2017, 20-23.Google Scholar
 7. 7.
  Dit is niet limitatief: er waren nog andere categorieën die niet in aanmerking voor deelname kwamen.Google Scholar
 8. 8.
  Geïnspireerd door het concept Werkacademie van Dick Vink, https://dva.info/werkacademie/.
 9. 9.
  De maximumduur van het experiment onder de AMvB is twee jaar, van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2019.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • János Betkó
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations