Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 41–41 | Cite as

Spelen, leren, werken

  • Jan Brink
Column uit de beleidspraktijk
  • 45 Downloads

Samenvatting

40.000 Studenten in het mbo en hbo en 25.000 leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs volgen dagelijks onderwijs in Zwolle.

Wat willen we de kinderen van nu meegeven aan kennis en vaardigheden?

Studenten van verschillende opleidingen en instituten werken samen aan opdrachten.

40.000 Studenten in het mbo en hbo en 25.000 leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs volgen dagelijks onderwijs in Zwolle. Met de onderwijspartners hebben wij de verantwoordelijkheid om het beste uit deze 65.000 Zwolse en regionale kinderen en jongeren te halen en om ze een goede start op de arbeidsmarkt te bieden. De jongeren van nu gaan niet meer veertig jaar hetzelfde werk doen en gaan banen uitoefenen die nu nog niet bestaan. Deze en andere maatschappelijke en economische ontwikkelingen stellen ons voor de vraag: wat willen we deze jongeren meegeven aan kennis en vaardigheden, zodat ze dit de rest van hun leven en loopbaan mee kunnen nemen? Naast natuurlijk een fijne en veilige tijd in het onderwijs. Een periode waar in je je persoonlijkheid en vaardigheden leert kennen en ontwikkelen.

Gepersonaliseerd

Velen van ons zijn intrinsiek gemotiveerd om een leven lang te spelen, te leren en te werken. Nieuwe ervaringen opdoen en kennis op te halen. Maar hoe krijgen we iedereen mee in deze ontwikkelingen? Een vraagstuk waar we bij stil staan in Zwolle. En hoe cliché ook: het begint al vroeg. In mijn beeld staat het kind centraal en niet het systeem. De schotten tussen voorschools en het basisonderwijs of de schotten later in de schoolloopbaan zijn nog steeds beperkend. Laat kinderen ontdekken en spelen. Daarna gaat het over in leren. Een positieve leerervaring op jonge leeftijd neem je mee naar de toekomst. Het gepersonaliseerd leren is hierbij van belang om maatwerk aan het kind te kunnen bieden. Dit vraagt om een omslag van het onderwijspersoneel, niet het vak of schoolsysteem staat meer centraal, maar de leerling. Om zo ver te komen moeten we de organisatie van het onderwijs ter discussie stellen.

Grensontkennend

Vanuit mijn baan als wethouder Onderwijs ben ik geregeld bij de verschillende onderwijsinstellingen. Daar zie je hoeveel er is gebeurd en in verandering is in het onderwijs. Nieuwe technische toepassingen, hybride onderwijsvormen (onderwijs & bedrijfsleven), doorgaande leervormen (bv. 10 tot 14 onderwijs), studenten van verschillende opleidingen en verschillende instituten die samen de opdracht aangaan. Studenten werken al in interprofessionele teams. Bijna dagelijks lopen de ervaringsdeskundigen daar aan tegen de systemen: verschillende toezichtscriteria of leerlingen die uitvallen omdat één vaardigheid niet beheerst wordt. Het centraal stellen van de systemen: dat went nooit. Soms laten we ons ook belemmeren door de systemen, omdat we denken dat het niet kan. Het gesprek aangaan, kan dan bijzonder verhelderend zijn. Soms is het gewoon doen en kijken hoe ver je komt. Grensontkennend denken en werken. Het doel is uiteindelijk een jongere verder te brengen. Om ook daar te spelen, leren en werken met de regels en systemen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Jan Brink
    • 1
  1. 1.Wethouder Onderwijs Zwolle

Personalised recommendations