Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 78, Issue 5, pp 61–63 | Cite as

Dragen resource groepen bij aan meer eigen regie en zelfredzaamheid?

Steungroepen van naasten
  • Frits BovenbergEmail author
  • Michel de Baan
Thema mensen met verward gedrag
  • 163 Downloads

Samenvatting

De massale invoering van wijkteams is een uitstekende ontwikkeling die bijdraagt aan zorg direct aan huis, binnen de eigen leefomgeving. Resource groepen zijn mogelijk een goede aanvulling op deze wijkteams. Ze kunnen bijdragen aan verbetering van de samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg. Wat zijn resource groepen en hoe werken ze?

Verder lezen

  1. Resource Group Assertive Community Treatment (RACT) as a Tool of Empowerment for Clients with Severe Mental Illness: A Meta-Analysis (2012) Tommy Nordén, Ulf Malm, and Torsten Norlander, Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, Bentham Science Publishers and BioMed Central, 2012;8 144–151.Google Scholar
  2. Absence of Positive Results for Flexible Assertive Community Treatment. What is the next Approach? (2014) Tommy Nordén and Torsten Norlander, Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, Bentham Science Publishers and BioMed Central, 2014, 10, 87-91 sept.Google Scholar
  3. Samenvatting Resource Group Assertive Community Treatment (RACT) as a tool of empowerment for clients with severe mental illness: a meta-analysis1 (2013) Bea Tiemens, Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practices, 5–2013.Google Scholar
  4. Involving clients and their relatives and friends in psychiatric care: Case managers experiences of training in resource group assertive community treatment. (2012) Tommy Nordén, Anders Eriksson, Anette Kjellgren & Torsten Norlander, PsyCh Journal, 10 may, 2012, published online.Google Scholar
  5. The Clinical Strategies Implementation Scale Revised (CSI-R). Fidelity Assessment of Resource Group Assertive Community Treatment. (2013) Jonny Andersson, Bo Ivarsson, Stefan Tungström, Ulf Malm, Torsten Norlander, Open Journal of Medical Psychology, 2014, 3, 36–41.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations