Advertisement

Nursing

, Volume 26, Issue 1, pp 55–55 | Cite as

Allemaal tegelijk aan de koffie is niet patiëntgericht

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column Barbara
  • 49 Downloads

Samenvatting

Bij de dagstart op onze afdeling is er altijd iemand die vraagt: ‘Hoe laat gaan we aan de koffie?’ Het genoemde tijdstip is een streven. De bedoeling is dat iedereen zelf de tijd in de gaten houdt en we op de afgesproken tijd allemaal in de koffiekamer aanschuiven. Kant-en-klaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2020

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations