Advertisement

Schrapregels: hoe staat het ermee?

 • 53 Accesses

Samenvatting

Een deel van de verpleegkundigen ervaart nog geen vermindering van de registratielast sinds (Ont)regel de zorg loopt. De verpleegkundigen in dit artikel werken in de wijk en zetten zich in om overbodige regels te laten verdwijnen. Wat zijn hun ervaringen en adviezen?

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Access options

Buy single article

Instant unlimited access to the full article PDF.

US$ 39.95

Price includes VAT for USA

Noten

 1. 1.

  Kamerbrief van minister De Jong d.d. 4 december 2018 en het bijbehorende convenant afschaffen minutenregistratie wijkverpleging: www.nursing.nl/minister-officieel-einde-aan-de-minutenregistratie/.

 2. 2.

  V&VN, brancheverenigingen ActiZ en Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en VWS.

 3. 3.

  Kijk voor de handreiking registratiestandaard wijkverpleging, een bijbehorende infographic en het convenant over het afschaffen van de 5-minutenregistratie op www.nza.nl, zoek op registratiestandaard.

 4. 4.

  www.nursing.nl/minutenregistratie-volgens-verpleegkundigen-nog-vaak-gehanteerd.

 5. 5.

  www.nursing.nl/actiedag-verpleegkundigen-woest-om-de-situatie/.

 6. 6.

  Zie www.venvn.nl, zoek op arbo-check.

 7. 7.

  www.nursing.nl/wijkverpleegkundigen-mogen-zelf-baxterrol-aanvragen-bij-apotheker/.

 8. 8.

  www.venvn.nl, zoek op peiling registratielast.

 9. 9.

  www.nursing.nl/schrapregel-terminaliteitsverklaring-niet-meer-nodig-indicatie-wijkverpleegkundige-is-leidend.

 10. 10.

  www.duxxie.nl.

 11. 11.

  www.nursing.nl/handtekening-onder-zorgplan-niet-meer-nodig-vanaf-oktober/.

 12. 12.

  www.nursing.nl/wijkverpleegkundigen-mogen-zelf-baxterrol-aanvragen-bij-apotheker/.

 13. 13.

  www.nursing.nl/liever-geen-uitvoeringsverzoek-bij-risicovolle-handelingen/.

Download references

Author information

Correspondence to Jeroen Wapenaar.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Wapenaar, J. Schrapregels: hoe staat het ermee?. nurs 26, 49–53 (2020). https://doi.org/10.1007/s41193-020-0013-4

Download citation