Advertisement

Nursing

, Volume 26, Issue 1, pp 39–45 | Cite as

Epilepsie

 • Elles Lalieu
Nursing challenge
 • 29 Downloads

Samenvatting

Epilepsie is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij epileptische aanvallen voorkomen. Wat kun je doen als een patiënt een epileptische aanval heeft, en welke complicaties kunnen voorkomen? De toets bij dit artikel levert 2 accreditatiepunten op.

Noten

 1. 1.
  Majoie HJM et al. Richtlijn epilepsie. Nederlandse Vereniging voor Neurologie. 2019 https://epilepsie.neurologie.nl/cmssite/index.php?pageid=2.
 2. 2.
  Wit MC de, Willems M, Pamelen J van. Richtlijn epilepsie volwassenen. Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam. 2018 https://www6.erasmusmc.nl/47445/5464293/5931241/674532/2253326/Epilepsie.
 3. 3.
  Poos MJJC. Epilepsie. Volksgezondheidenzorg.info. 2018 https://www.volksgezond-heid-enzorg.info/onderwerp/epilepsie.
 4. 4.
  Meurs A. Acute aanpak van een epileptische aanval. Referentiecentrum voor Refractaire Epilepsie (RCRE), UZ Gent. https://www.nvkvv.be/file?fle=191286.
 5. 5.
  De Vries JM en Titulaer MJ. Status epilepticus bij volwassenen. Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam. 2015 https://www6.erasmusmc.nl/47445/5464293/5931241/674532/-2253326/status_epilepticus.pdf.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2020

Authors and Affiliations

 • Elles Lalieu
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations