Advertisement

Nursing

, Volume 26, Issue 1, pp 28–33 | Cite as

8 vragen over de Wet zorg en dwang

 • Jeroen Wapenaar
Onvrijwillige zorg
 • 5 Downloads

Samenvatting

Na jaren van discussie is de nieuwe Wet zorg en dwang ingegaan per 1 januari. Hoe verandert deze het werk van wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in de wijk?

Noten

 1. 1.
  Voor de volledige wettekst, aanvullende documenten van het ministerie van VWS, diverse handreikingen en handvatten: www.dwangindezorg.nl.
 2. 2.
  Zie notitie Voornemen ‹gelijkgestelde aandoeningen› in de Wet zorg en dwang.Google Scholar
 3. 3.
  De richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie staat op www.verenso.nl, zoek op probleemgedrag.
 4. 4.
  Zie ook het Kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang, www.bevezo.nl.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
  De genoemde voorbeelden staan niet in de wettekst, maar komen uit verschillende documenten op www.zorgvoorbeter.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2020

Authors and Affiliations

 • Jeroen Wapenaar
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations