Advertisement

Welke kant gaan we op in 2020?

 • 84 Accesses

Samenvatting

Voor iedereen die zich afvraagt wat 2020 in petto heeft voor verpleegkundigen: een greep uit de verwachte ontwikkelingen.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Access options

Buy single article

Instant unlimited access to the full article PDF.

US$ 39.95

Price includes VAT for USA

Noten

 1. 1

  Ziekenhuisbaas Ad Melkert: verpleegkundigen verdienen een volwaardige plaats aan de bestuurstafel > De Volkskrant, 17 november 2019.

 2. 2

  VVD en GroenLinks willen verpleegkundigen aan bestuurstafel zorg > NOS, 26 september 2019.

 3. 3

  Bestuur V&VN stapt op na ophef wetsvoorstel BIG II > Nursing.nl, 27 augustus 2019.

 4. 4

  Definitief streep door BIG II, verpleegkundigen opgelucht, Nursing.nl, 9 oktober 2019.

 5. 5

  Minutenregistratie volgens verpleegkundigen nog vaak gehanteerd, Nursing.nl, 28 november 2019.

Download references

Author information

Correspondence to Nienke Berends.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Berends, N., Hamel, M., Starremans, S. et al. Welke kant gaan we op in 2020?. nurs 26, 18–23 (2020). https://doi.org/10.1007/s41193-020-0007-2

Download citation