Advertisement

Nursing

, Volume 26, Issue 1, pp 17–17 | Cite as

In de wetenschap

  • Francine Aarts
In de wetenschap
  • 43 Downloads

Samenvatting

Verpleegkundigen vinden dat ze weinig invloed hebben op patiëntproblemen die te maken hebben met de mentale functies van de patiënt. Bijvoorbeeld aandacht, oriëntatie, geheugen en gedachten. Dat is een van de bevindingen die verplegingswetenschapper en V&VN-adviseur Renate Kieft beschrijft in haar proefschrift. In een deelstudie vroeg ze verpleegkundigen uit allerlei sectoren welke patiëntproblemen zij tegenkomen in de dagelijkse praktijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2020

Authors and Affiliations

  • Francine Aarts
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations