Advertisement

Vier adviezen voor V&VN

  • 47 Accesses

Samenvatting

Na het debacle rond het wetsvoorstel BIG II moet onze beroepsvereniging zichzelf opnieuw uitvinden. Daar zijn ze zich gelukkig bewust van. Daarom nodigde het nieuwe bestuur een aantal verpleegkundigen uit op het hoofdkantoor om te praten over de toekomst. Ik mocht ook langskomen en heb hen het volgende geadviseerd.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Access options

Buy single article

Instant unlimited access to the full article PDF.

US$ 39.95

Price includes VAT for USA

Author information

Additional information

Hugo van der Wedden is interim-verpleegkundige en online medewerker bij Luscii, een e-health toepassing voor thuismeten. Hij blogt over zijn werk aan het bed en ontwikkelingen in de zorg.

www.hugovanderwedden.nl | Twitter @hugovdwedden

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Vier adviezen voor V&VN. nurs 26, 13 (2020). https://doi.org/10.1007/s41193-020-0004-5

Download citation