Advertisement

Nursing

, Volume 26, Issue 1, pp 10–11 | Cite as

Honderden meldingen van misstanden tijdens zorgstages

  • Jeroen Wapenaar
Achter het nieuws
  • 45 Downloads

Samenvatting

Bij het meldpunt stagemisbruik van vakbond FNV kunnen leerlingen, stagiairs en medewerkers in de zorg misstanden melden, bijvoorbeeld als leerlingen handelingen moeten verrichten waar ze nog niet toe bevoegd zijn. Wat zijn de meest voorkomende meldingen tot nu toe?

Noten

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2020

Authors and Affiliations

  • Jeroen Wapenaar
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations