Advertisement

Nursing

, Volume 26, Issue 1, pp 6–9 | Cite as

3 Vragen over Vrijwilligerswerk in vluchtelingenkampen

  • Bohn Stafleu van Loghum
Overdracht
  • 21 Downloads

Samenvatting

Wie: Hendrik de Kok (25), vierdejaars student mbo-v bij ROC Tilburg en stagiair bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, momenteel op de afdeling cardiologie

Wat: Hendrik besloot verpleegkundige te worden toen hij vluchtelingen hielp op het strand van Lesbos. Hij werd op 18 november op de Dag van het mbo verkozen tot Landelijke Mbo Ambassadeur 2019, vanwege zijn werk als ‘mensenhelper’.1

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2020

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations