Advertisement

Koffiedik kijken

  • 36 Accesses

Samenvatting

Dat 2019 een bewogen jaar was voor de verpleegkundige beroepsgroep is een understatement, met als hoogtepunten: de hete zomer rond het wetsvoorstel BIG II-debacle en de landelijke actiedag op 20 november. En wij zijn als redactie nog aan het bijkomen van een wederom geslaagde Nursing Experience met optredens van bekende sprekers als zwemmer Maarten van der Weijden en patholoog Frank van de Goot.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Access options

Buy single article

Instant unlimited access to the full article PDF.

US$ 39.95

Price includes VAT for USA

Author information

Correspondence to Alexia Hageman.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Hageman, A. Koffiedik kijken. nurs 26, 3 (2020). https://doi.org/10.1007/s41193-020-0001-8

Download citation