Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 12, pp 47–53 | Cite as

Aandoeningen van de schildklier

 • Jenneke van de Streek
Nursing challenge
 • 36 Downloads

Samenvatting

De schildklier speelt een centrale rol in de stofwisseling. Lees in dit artikel hoe dit orgaan werkt, en wat er gebeurt bij schildklierstoornissen zoals hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie. De bijbehorende toets levert 2 accreditatiepunten op.

Noten

 1. 1.
  Website Schildklier Organisatie Nederland, www.schildklier.nl/nieuws/28-weekvandeschildklier/110-hoeveel. Voor België zijn geen cijfers bekend.
 2. 2.
 3. 3.
  NHG Standaard Schildklieraandoeningen, 2019, www.nhg.org/standaarden/samenvatting/schildklieraandoeningen.
 4. 4.
 5. 5.
  Watt T, Cramon P, Hegedüs L, Bjorner JB, et al. The thyroid-related quality of life measure ThyPRO has good responsiveness and ability to detect relevant treatment effects. Clin Endocrinol Metab. 2014 Oct;99(10):3708-17.Google Scholar
 6. 6.
  Stehouwer CDA en Koopmans RP, Leerboek interne geneeskunde, Bohn Stafleu van Loghum, 2017.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Jenneke van de Streek
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations