Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 11, pp 62–62 | Cite as

Uitgelicht

  • Bohn Stafleu van Loghum
Colofon
  • 15 Downloads

Samenvatting

Oktober was de maand van demonstrerende boeren: het Malieveld vol tractors en zelfs het leger kwam eraan te pas. Een twitterende uroloog nam het op voor verpleegkundigen, die óók aandacht verdienen: ‘Maar die rijden met hun medicijnkarretje geen provinciehuisdeuren eruit. En blokkeren geen snelwegen met ziekenhuisbedden.’ Op het moment van schrijven zijn er plannen voor een landelijke ziekenhuisstaking. Wordt november de maand van verpleegkundigen? Misschien toch met medicijnkarren en bedden de snelweg op… Of het hele Binnenhof inzwachtelen? Benieuwd hoe creatief de stakende verpleegkundigen zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations