Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 11, pp 38–42 | Cite as

‘Empathie werkt bij de levenden, de doden spreken een andere taal’

  • Alexia Hageman
Frank van de Goot
  • 50 Downloads

Samenvatting

Hoewel Frank van de Goot in de media vooral bekend is als forensisch patholoog, is hij in de eerste plaats klinisch patholoog, gespecialiseerd in de neuro-oncologie. Ook dit jaar spreekt hij op de Nursing Experience. Een interview met een intrigerende persoonlijkheid wiens bevlogenheid voor zijn vak aanstekelijk is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Alexia Hageman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations