Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 11, pp 26–28 | Cite as

Is de voorhoofdthermometer accurater dan de oorthermometer?

 • Rob Bakker
 • Danique Visser
 • Femke van Brenk
EBP
 • 65 Downloads

Samenvatting

Casus

Op de afdeling cardiologie van het Amsterdam UMC, locatie AMC, wordt de lichaamstemperatuur bij patiënten gemeten met de oorthermometer. Sommige ziekenhuizen zijn echter overgestapt op de voorhoofdthermometer. Beide methoden werken met infrarood. De voorhoofdthermometer is eenvoudiger in gebruik en duurzamer, omdat er geen wegwerpkapjes nodig zijn. In de VS gebruikt ruim 70% van alle ziekenhuizen de voorhoofdthermometer.1 Verpleegkundigen vragen zich af of de voorhoofdthermometer ook op hun afdeling gebruikt kan worden, maar zien die keuze graag onderbouwd. De onderzoeksvraag luidt: Wat is de nauwkeurigheid van de voorhoofdthermometer in vergelijking met de oorthermometer om consistent de temperatuur te meten bij volwassen patiënten in een ziekenhuis?

Literatuurlijst

 1. 1.
 2. 2.
  Geijer H, Udumyan R, Lohse G, et al. Temperature measurements with a temporal scanner: systematic review and metaanalysis. BMJ Open 2016;31:6.Google Scholar
 3. 3.
  Kiekkas P, Stefanopoulos N, Bakalis B, et al. Agreement of infrared temporal artery thermometry with other thermometry methods in adults: systematic review. J Clin Nurs 2016;25:894-905.Google Scholar
 4. 4.
  Yang WC, Kuo HT, Lin CH, et al. Tympanic temperature versus temporal temperature in patients with pyrexia and chills. Medicine (Baltimore) 2016;95:e5267.Google Scholar
 5. 5.
  Limits of Agreement geven de grootte van de verschillen tussen metingen weer. De verschillen tussen de waarnemingen van 2 beoordelaars per patiënt uitgezet tegen de gemiddelde waarneming bij die patiënt.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Rob Bakker
  • 1
 • Danique Visser
  • 1
 • Femke van Brenk
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations