Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 11, pp 17–17 | Cite as

In de wetenschap

  • Francine Aarts
In de wetenschap
  • 55 Downloads

Samenvatting

Patiënten op de intensive care (ic) hebben kortere deliers en minder comadagen na implementatie van een screening- en behandelprotocol voor delier. Dat concludeert ic-verpleegkundige en verplegingswetenschapper Zoran Trogrlić in zijn proefschrift. Verpleegkundigen en artsen kregen gedurende een aantal maanden les over delierscreening en -behandeling volgens een Nederlandse en internationale richtlijn. Na implementatie van het protocol verbeterde de screening aanzienlijk. Patiënten kregen, volgens voorschrift van de richtlijn, vaker lichte sedatie en minder benzodiazepinen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Francine Aarts
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations