Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 11, pp 14–16 | Cite as

Kinderen voor kinderen

  • Bohn Stafleu van Loghum
Zorgfoto van de maand
  • 23 Downloads

Samenvatting

BERLIJN - De 5-jarige Dominik weet niet wat hem overkomt als op Wereldkinderdag ineens een leeuw, een vogelverschrikker en een tinnen man aan zijn ziekenhuisbed staan. Dominik en de andere patiëntjes van de Sana kinder- en jeugdkliniek kregen bezoek van het Berlijnse kindermusicaltheater. De jonge acteurs van de musical the Wizard of Oz – allemaal jonger dan 18 jaar, net als de patiënten – bezochten kinderen aan het bed en gaven daarna een korte voorstelling in de foyer van het ziekenhuis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations