Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 4, pp 14–15 | Cite as

Aan bed gebonden

  • Bohn Stafleu van Loghum
Zorgfoto van de maand
  • 101 Downloads

Samenvatting

HARDERWIJK – Na het faillissement van Stichting Wijkverpleging brengt natuurfotograaf Adri de Visser (57) noodgedwongen zijn dagen in bed door. Zorgorganisatie Allerzorg neemt de cliënten van de stichting over, maar kan vanwege de personeelstekorten niet genoeg bekwame verpleegkundigen vinden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations