Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 2, pp 45–51 | Cite as

Eten en drinken in de terminale fase

 • Rob Bruntink
Nursing challenge
 • 53 Downloads

Samenvatting

Terminale patiënten eten en drinken steeds minder naarmate het einde nadert. Met welke verpleegkundige aandachtspunten moet je rekening houden?

Noten:

 1. 1.
  Landelijke richtlijn Nierkanker. Versie 3.0, 2017.Google Scholar
 2. 2.
  Richtlijn Dehydratie en vochttoediening. Versie 2.0 uit 2010.Google Scholar
 3. 3.
  Algemene en Tumorspecifieke voedings- en dieetbehandeling’, landelijke richtlijn versie 3.0, 2017. Oncoline.nl.Google Scholar
 4. 4.
  Derde evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. ZonMw, 2017.Google Scholar
 5. 5.
  Handreiking Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. V&VN/KNMG, 2014.Google Scholar
 6. 6.
  LWDO2013, naar model Spectrum palliatieve zorg, De Graeff e.a. 2010.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Rob Bruntink
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations