Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 2, pp 37–41 | Cite as

Valentijn op de werkvloer

  • Brenda Dijkslag-Kluijver
Stellen
  • 36 Downloads

Samenvatting

Jolien en Wouter, Marlon en Jessica, Berthy en Marten, Ragna en Antoine: behalve verpleegkundigen zijn ze ook partners. Hoe romantisch is het eigenlijk als je hetzelfde werk hebt als je geliefde?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Brenda Dijkslag-Kluijver
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations