Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 2, pp 35–35 | Cite as

Het onmogelijke doen

  • Esther Hoogendoorn
Impact
  • 33 Downloads

Samenvatting

Esther doet de opleiding tot oncologieverpleegkundige. Ze komt dagelijks in contact met patiënten in de overlevingsmodus, en staat nog steeds versteld van de kracht van mensen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Esther Hoogendoorn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations