Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 2, pp 17–17 | Cite as

In de wetenschap

  • Francine Aarts
In de wetenschap
  • 56 Downloads

Samenvatting

Wanneer verpleegkundigen tijdens het medicatie delen ‘creatief’ omgaan met het barcodesysteem, maken ze meer medicatiefouten. Dat en meer blijkt uit het promotieonderzoek van apotheker Willem van der Veen. Voor zijn onderzoek liet hij getrainde observatoren meelopen met verpleegkundigen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Francine Aarts
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations